fbpx

Share

Na co komu BRIEF?

15 stycznia, 2023

Każda marka jest inna. Każda ma inny cel, misję i wyznawaną filozofię. Osobie lub firmie z zewnątrz ciężko określić to wszystko na pierwszy rzut oka, opierając się na domysłach. Aby ułatwić komunikację na linii Klient – Agencja, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac ingerujących w wizerunek marki, należy sporządzić specjalny dokument, który stanowi punkt wyjścia do dalszych działań. 

Brief to zaoszczędzenie czasu i stresu

W realizacji niemal każdego projektu kluczowym elementem jest wzajemne zrozumienie, bez niego wszelkie propozycje agencji mogą nie być tym, czego od początku oczekiwał Klient. Narzędziem, które pozwala jasno określić cele, potrzeby i oczekiwania klienta jest brief. Powstaje on poprzez samodzielne wypełnienie ankiety przez klienta lub w wyniku spotkania. Warto jednak zaznaczyć, że w rzeczywistości rzadko kiedy kończy się tylko na jednym spotkaniu lub jednorazowym wypełnieniu ankiety. 

Podstawą każdego briefu jest szczerość i otwartość. Agencja jest po to, by pomagać i rozwiązać problemy swoich klientów, natomiast aby dobrać odpowiednie rozwiązania musi mieć pełny ogląd sytuacji. Poprawnie przygotowany brief jest bowiem bazą, na której opiera się cała nowa strategia komunikacji lub działań marketingowych. Pozwala zaoszczędzić czas i nerwy, ponieważ eliminuje nieporozumienia i pomyłki wynikające z niedostatecznej komunikacji obu stron. 

Co powinno znaleźć się w briefie?

Brief należy potraktować jako narzędzie do kompletowania informacji. Im więcej będzie pytań dotyczących firmy klienta, tym większe prawdopodobieństwo, że kolejne rozmowy i ustalenia będą przebiegać sprawniej. Dokładne zbadanie firmy pod kątem jej działalności oraz jej odbiorców to pierwszy krok do dalszej pracy. 

Dodatkowo poprawna konstrukcja briefu to przede wszystkim przedstawienie Twojej oferty marketingowej. Twój klient może mieć różne zapotrzebowania i możliwości, natomiast musi otrzymać informację, jaki zakres usług jesteś w stanie mu zapewnić. 

Poznaj najważniejsze punkty, które powinieneś zawrzeć w briefie to:

 • prezentacja przedsiębiorstwa/firmy/marki (opis, struktura, siedziba, liczba pracowników),
 • określenie misji, wartości i filozofii marki czyli celu, jaki jej przyświeca w codziennym działaniu,
 • określenie branży i otoczenia, w jakiej firma działa,
 • wskazanie konkurencji,
 • określenie mocnych i słabych stron oraz wyróżników marki,
 • dokładne określenie i opisanie grupy, do której klient chce kierować swoją komunikację oraz ewentualna segmentacja na mniejsze, jednorodne grupy,
 • określenie potrzeb, preferencji i prawdziwych motywów działania przedstawicieli grupy docelowej,
 • opis dotychczas prowadzonych działań marketingowych,
 • określenie celu lub problemu, który chcemy rozwiązać poprzez działania marketingowe,
 • określenie zasięgu działań i budżetu, jaki klient planuje przeznaczyć na realizację celu,
 • określenie harmonogramu (terminu) poszczególnych działań,
 • określenie oczekiwań klienta względem agencji.

Każde z powyższych pytań możesz rozszerzać i uszczegóławiać – pamiętaj, że brief to Twoje narzędzie, które ma usprawnić komunikację z klientem. Największą uwagę skup na pytaniach, które z punktu widzenia działalności Twojej agencji, są najistotniejsze. I co ważne – nie bój się dopytywać i stawiaj na optymalizację briefu. Stań w roli osoby z zewnątrz i spróbuj wypełnić swój brief z punktu widzenia klienta. Coś w briefie jest niejasne? Nie uzyskałeś wystarczających odpowiedzi na zadane pytania? To znak, że warto udoskonalić swój dokument i sprawić, aby był jak najbardziej kompleksowy. 


Tags

brief marketingowy


Może również Cię zainteresuje